Bestuur & beleid

Hilly Lanjouw

Mevrouw H. Lanjouw (penningmeester)

Valkeniersweg 3

7833 EW Nieuw-Amsterdam 

pbnavo04@gmail.com

 

Mevr. Lanjouw is penningmeester en heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van ouderenwerk.