Bestuur & beleid

Marriët Bakker

Mevrouw M. Bakker 

Nieuw-Amsterdam

pbnavo.mb@gmail.com 

 

Mevr. Bakker heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van het onderwijs