Bestuur & beleid

Bestuur

Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord bestaat uit 11 bestuursleden en komt op voor diverse belangen zoals deze worden geuit in tal van groepen in onze dorpsgemeenschap. Voor de uitvoering van deze taak is het belangrijk goede contacten te onderhouden met overheden, verenigingen en tal van particuliere en maatschappelijke organisaties.

Het bestuur is van mening dat de werkwijze zoals die wordt gevolgd een goede waarborg biedt om aan de doelstelling te werken en op te komen voor het belang van Nieuw-Amsterdam/ Veenoord en dat hierdoor een grote achterban wordt bereikt. De vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord is het geëigende orgaan om diverse belangen van onze dorpsgemeenschap te behartigen!

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

- Rikus Haasken (voorzitter)

- Inge Niks-de Vries (secretaris)

- Hilly Lanjouw (penningmeester

 

Adviseurs van het bestuur

- wijkagent

- Opbouwwerker Sedna

Plaatselijk belang 
Postbus 3
7833 ZG Nieuw-Amsterdam
pbnavo@gmail.com