Bestuur & beleid

Raimond de Roo

De heer R. de Roo

Slenerend 5a

7844 MA Veenoord

06-46117447

pbnavo08@gmail.com

 
Dhr. De Roo heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van jongerenorganisaties

 

Activiteiten:
Alle vraagstukken omtrent speeltuinvoorzieningen.