Vergaderingen & verslagen

Het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord vergadert maandelijks. De vergaderingen van januari, maart, mei, september en november zijn openbaar en vinden plaats op de tweede woensdag van de maand, om 20.00 uur in De Schalm. Tijdens deze vergadering kunt u onderwerpen aan de orde stellen.

 

Daarnaast vergadert het bestuur van Plaatselijk Belang vijf keer per jaar in beslotenheid.

 

De verslagen van alle vergaderingen, ook de besloten vergaderingen, worden op deze website geplaatst en in dorpskrant De Schakel gepubliceerd. De notulen van de vergaderingen worden naar het bestuur van de gemeente Emmen verzonden.

Dorpsverslag december 2020

dorpsverslag_december_2021.pdf

Dorpsverslag december 2020

dorpsverslag_december_2020.pdf

Verslag vergadering september 2020

dorpsverslag_september_2020.pdf

Verslag vergadering maart 2020

Klik op de grijze knop om het verslag te openen

dorpsverslag_maart_2020_website.pdf

Verslag vergadering januari/februari 2020

dorpsverslag_februari_2020.pdf

Verslag vergadering november 2019

pdf_dorpsverslag_november_2019.pdf

Verslag vergadering oktober 2019

pdf_dorpsverslag_oktober_2019.pdf

Verslag vergadering september 2019

dorpsverslag_september_2019.pdf

Verslag vergadering april 2019

pdf_verslag_april_2019.pdf

Verslag vergadering maart 2019

schakel_verslag_maart_2019.pdf

Verslag vergadering Januari 2019


 

verslag_januari_2019.docx

Verslag vergadering oktober 2018

verslag_maand_oktober_2018.doc

Verslag september 2018

verslag_maand_september_2018.doc

Verslag vergadering juni 2018

verslag_juni_2018.doc

Verslag vergadering mei 2018

verslag_maand_mei_2018.pdf

Verslag vergadering April 2018

 


 

verslag_april_2018.pdf

Jaarverslag 2017

jaarverslag_2017.pdf

Verslag vergadering Maart 2018

verslag_maart_2018.pdf

Verslag vergadering Februari 2018

verslag_maand_februari_2018.pdf

Verslag vergadering Januari 2018

verslag_maand_januari_2018.pdf

Verslag vergadering April 2016

verslag_april_2016.pdf

Verslag vergadering Maart 2016

verslag_maart_2016.pdf

Verslag vergadering Februari 2016

verslag_februari_2016.pdf

Verslag vergadering Januari 2016

verslag_januari_2016.pdf

JAARVERSLAG 2015

jaarverslag_2015.pdf

Verslag vergadering November 2015

verslag_november_2015.pdf

Verslag vergadering Oktober 2015

verslag_oktober_2015.pdf

Evaluatie strooiseizoen 2014/2015

evaluatie_publicatieversie_.pdf

Gladheidsbestrijdingsplan 2015/2016

gladheidbestrijdingsplan_publicatieversie.pdf

Verslag vergadering September 2015

verslag_vergadering_september_2015.pdf

Verslag vergadering Juni 2015

verslag_vergadering_juni_2015.pdf

Verslag vergadering Mei 2015

verslag_vergadering_mei_2015.pdf

Verslag vergadering April 2015

verslag_vergadering_april_2015.pdf

Verslag vergadering Maart 2015

verslag_vergadering_maart_2015.pdf

Verslag vergadering Januari 2015

verslag_januari_2015.pdf

Verslag vergadering December 2014

verslag_vergadering_december_2014.pdf

Jaarverslag 2014

In het bijgevoegde bestand leest u het jaarverslag van Plaatselijk Belang voor 2014

jaarverslag_2014.pdf

Verslag vergadering november 2014

verslag_november_2014.pdf

Verslag vergadering oktober 2014

verslag_oktober_2014.pdf

Verslag vergadering september 2014

verslag_september_2014.pdf

Verslag vergadering augustus 2014

verslag_augustus_2014.pdf

Verslag vergadering juni 2014

verslag_juni_2014.pdf

Mei 2014 - Verslag

Op woensdag 14 mei 2014 was er een openbare bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. U kunt hieronder het verslag van deze vergadering downloaden. 

verslag_vergadering_mei_2014.pdf

Maart 2014 - Verslag

Lees hieronder het verslag van de openbare bestuursvergadering van maart 2014.

verslag_vergadering_maart_2014.pdf

Verslag vergadering februari 2014

Op woensdag 12 februari 2014 was er een besloten bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. U kunt het verslag van deze vergadering via onderstaande link nalezen.

verslag_vergadering_februari_2014.pdf

Januari 2014 - Verslag

Op woensdag 8 januari 2014 was er een openbare bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. U kunt hieronder het verslag van deze vergadering downloaden. 

verslag_vergadering_januari_2014.pdf

December 2013 - Verslag

Op woensdag 18 december 2013 was er een besloten bestuursvergadering van Plaatselijk Belang. U kunt hieronder het verslag downloaden.

verslag_vergadering_december_2013.pdf

Jaarverslag 2013

Tijdens de jaarvergadering op 13 november 2013 is het jaarverslag over 2013 vastgesteld. Het jaarverslag gaat over de periode september 2012 t/m augustus 2013.

 

Download hieronder het jaarverslag.

jaarverslag_2013.pdf

November 2013 - verslag

Op woensdag 13 november 2013 was er een openbare bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord en is ook de jaarvergadering gehouden. U kunt het verslag van deze vergaderingen hieronder nalezen.

verslag_vergadering_november_2013.pdf

Oktober 2013 - Verslag

Op woensdag 9 oktober 2013 was er een besloten bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. U kunt het verslag van deze vergadering hieronder nalezen.

verslag_vergadering_oktober_2013.pdf

September 2013 - Verslag

Op woensdag 11 september 2013 was er een openbare bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. U kunt het verslag van deze vergadering hieronder nalezen.

verslag_vergadering_september_2013_pdf.pdf

Juni 2013 - Verslag

Op woensdag 12 juni 2013 was er een openbare bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. U kunt het verslag van deze vergadering hieronder nalezen.

verslag_vergadering_juni_2013_pdf.pdf

Mei 2013 - Verslag

Op woensdag 8 mei was er een openbare bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. U kunt het verslag van deze vergadering hieronder nalezen.

verslag_vergadering_mei_2013_pdf.pdf

April 2013 - Verslag

Op donderdag 18 april 2013 was er een besloten bestuursvergadering van Plaatselijk Belang. Hieronder kunt u het verslag van deze vergadering nalezen.

verslag_vergadering_april_2013_pdf.pdf

Maart 2013 - Verslag

In de openbare bestuursvergadering van maart 2013 is gesproken over de aanpak van hondenpoepoverlast. Ook de Dorpsschouw die dit voorjaar wordt gehouden is besproken. Onderwerpen die verder aan de orde kwamen zijn de viering van Koninginnedag en de voortgang van het opstellen van de structuurvisie door de Stichting Bruisend Centrum. Lees het complete verslag via onderstaande link.

verslag_vergadering_maart_2013.pdf

Februari 2013 - Verslag

Op woensdag 13 februari 2013 vond er een besloten bestuursvergadering plaats. U kunt het verslag van deze vergadering hieronder nalezen.

verslag_vergadering_februari_2013_pdf.pdf

Januari 2013 - Verslag

Op woensdag 9 januari 2013 was er een openbare bestuursvergadering van Plaatselijk Belang. Tijdens deze vergadering zijn onder andere de ideeën voor het Van Gogh Plein aan de orde gekomen. Ook is gesproken over de Dorpsschouw en een aanpak voor hondenpoepoverlast en de 4 mei herdenking.

 

Lees het volledige verslag door het hieronder te downloaden.

verslag_vergadering_januari_2013.pdf

Jaarverslag 2012

Tijdens de jaarvergadering op 14 november 2012 is het jaarverslag over 2012 vastgesteld. Het jaarverslag gaat over de periode september 2011 t/m augustus 2012.

 

Download hieronder het jaarverslag.

jaarverslag_2012.pdf

November 2012 - Verslag

Op 14 november 2012 was er een openbare bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

 

Download hieronder het verslag.

verslag_vergadering_november_2012_pdf.pdf

Oktober 2012 - Verslag

Op 10 oktober 2012 vergaderde Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Download hieronder het verslag.

verslag_vergadering_oktober_2012.pdf

September 2012 - Verslag

In de vergadering van 12 september 2012 is onder andere gesproken over de geplande reconstructie van belangrijke kruisingen in het dorp. Ook gaf een bewoner aan dat er steeds meer problemen zijn met mensen die kort verblijven in De Breehof. Tenslotte wordt een dorpsschouw gehouden.


Download hieronder het volledige verslag.

verslag_vergadering_september_2012.pdf

Juni 2012 - Verslag

In de vergadering van 13 juni 2012 is onder andere gesproken over de overlast van hondenpoep, het verzoek om 'gele mannetjes', de boothelling bij de Zijtak. De overlast van stekelbossen in het openbaar groen die bewoners ervaren wordt meegenomen in de dorpsschouw. Ook de aanpassing van het bestemmingsplan op de hoek Middenweg/Landschapsweg is besproken.

 

Download hieronder het complete verslag.

verslag_vergadering_juni_2012.pdf

Mei 2012 - Verslag

Lees hier het complete verslag van de openbare bestuursvergadering op 9 mei 2012.

verslag_vergadering_mei_2012.pdf

Maart 2012 - Verslag

De laatste openbare bestuursvergadering van Plaatselijk Belang was op woensdag 14 maart 2012.

 

Download hieronder het complete verslag.

verslag_maart_2012.pdf

Februari 2012 - Verslag

De laatste vergadering van Plaatselijk Belang was op woensdag 8 februari 2012.

 

Download hieronder het complete verslag.

verslag_vergadering_februari_2012.pdf

Januari 2012 - Verslag

De laatste vergadering van Plaatselijk Belang was op 11 januari 2012. In de vergadering is gemeld dat nog niet bekend is wanneer de herinrichting van de kruisingen in de Vaart NZ (Vugteveen en Dikkewijk) gaat starten. Wel is het geld voor het aanpakken het hele tracé, dus ook de Zijtak OZ en WZ vanaf de Zwarteweg in zuidelijke richting beschikbaar zodat het één groot project kan worden. Ook de hondenpoepproblematiek in het dorp kwam nogmaals aan de orde. Ook vroegen enkele bewoners nogmaals aandacht voor overlast van bootjes op het kanaal die te snel varen en walkanten beschadigen. Tenslotte is gesproken over de Sedna-bus voor ouderen die aan vervanging toe is.

 

Download hieronder het complete verslag.

 

verslag_vergadering_januari_2012.pdf

Jaarverslag 2011

Op 9 november 2011 is tijdens de jaarvergadering het jaarverslag over de periode september 2010 - augustus 2011 besproken.

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document.

jaarverslag_2011.pdf

November 2011 - Verslag

Op 9 november 2011 was er een openbare bestuursvergadering. Tijdens deze vergadering gaf de gemeente Emmen een toelichting op de stand van zaken rond de realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Streeftdatum voor de nieuwe MFA is 2015. Daarnaast komen er bij Plaatselijk Belang nog steeds aanvragen binnen voor reflecterende huisnummerpalen, maar na de laatste plaatsingsronde worden er voorlopig geen nieuwe paaltjes geplaatst door PB. De termijn voor het inleveren van Idee-kaarten is op 1 december gesloten, daarna wordt gekeken welke aanvragen gehonoreerd worden.

verslag_vergadering_november_2011.pdf

Oktober 2011 - Verslag

De laatste vergadering van Plaatselijk Belang was op woensdag 12 oktober 2011. In deze vergadering werd onder andere gesproken over het uitstellen van de werkzaamheden aan de kruisingen bij de Vaart NZ/Zijtak en Vaart NZ/Dikke Wijk. Ook kwam de revitalisering van industrieterrein De Tweeling aan de orde en werd gesproken over de ergernis in het dorp over de verpaupering van de Vaart ZZ en overlast van bootjes in de Zijtak en het Stieltjeskanaal.

 

Download hieronder het volledige verslag als PDF-document.

verslag_vergadering_oktober_2011.pdf

September 2011 - Verslag

De laatste vergadering van Plaatselijk Belang was op woensdag 14 september.

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document.

verslag_vergadering_september_2011.pdf

Juni 2011 - Verslag

De laatste vergadering van Plaatselijk Belang was op woensdag 8 juni. In deze vergadering werd onder andere gesproken over de bijdrage aan de Stichting Bruisend Centrum voor het opstellen van een structuurvisie en de geplande overkapping bij het marktplein. Ook werden meldingen van de bewoners van Schooldijk over verkeer dat te hard rijdt besproken, het bedrijventerrein De Tweeling en het plaatsen van een hekwerk rond zwembad De Zandpol. Ook kwam het belang van het melden van vernielingen bij de politie aan de orde.

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document.

verslag_vergadering_juni_2011.pdf

Mei 2011 - Verslag

Op 11 mei was er een ledenvergadering van de Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Tijdens deze vergadering zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Daarnaast is gesproken over vernielingen en overlast bij het natuurbad De Zandpol. Langs de Vaartweg wordt ruim 300 meter bermverharding aangebracht, de kruising bij de Kerkbrug en de Vaart NZ worden dit jaar aangepakt en er wordt gekeken naar de aanpak van diverse gaten in de wegen.

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document.

verslag_vergadering_mei_2011.pdf

Maart 2011 - Verslag

In de vergadering van maart 2011 van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord is onder andere gesproken over de bermverharding langs de Vaartweg, het vervangen van de geperforeerde staalplaten door glad in de abri's op het NS-station en overlast van hondenpoep. Ook werd teruggeblikt op de inloopbijeenkomst over het Dorpsprogramma en over mogelijke locaties in het kader van de gebiedsontwikkeling rond de vaarverbinding. Tenslotte heeft de conciërge van Buurtsupport een toelichting gegeven op de werkzaamheden van Buurtsupport, waaronder het strooibeleid in de winter.

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document.

verslag_vergadering_maart_2011.doc

Februari 2011 - Verslag

De laatste vergadering van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord was op woensdag 9 februari 2011. Tijdens deze vergadering kwamen de inloopbijeenkomsten over het concept-dorpsprogramma en het mutlifunctionele sport- en speelveld aan de orde. Daarnaast werd gesproken over wegenonderhoud, de inzet van Buurtsupport en de aanpak van het project verwijsbordjes.

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document.

verslag_vergadering_februari_2011.pdf

Januari 2011 - Verslag

Tijdens de openbare bestuursvergadering op 12 januari is onder andere gesproken over de varkensruggetjes bij het marktplein, die bij sneeuw niet goed zichtbaar zijn. Ook kwam de stand van zaken rond de revitalisering van bedrijventerrein De Tweeling aan de orde. De bouw van een fysiotherapiepraktijk aan de Vaart ZZ 1 werd ook besproken, evenals het initiatief om een AED aan te schaffen die 24 uur per dag beschikbaar en bemenst is.  

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document.

verslag_vergadering_januari_2011.pdf

Jaarvergadering - Verslag

Tijdens de jaarvergadering op woensdag 10 november 2010 werden onder andere de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester besproken.

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document.

verslag_jaarvergadering_november_2010.pdf

November 2010 - Verslag

In de openbare bestuursvergadering van 10 november werd onder andere teruggeblikt op het werkbezoek van burgemeester Bijl en wethouder Kuper. Ook kwam de locatie van het mulifunctioneel sport- en speelveld aan de orde. De locatie naast de skatebaan heeft de voorkeur, maar hierover moet nog met een aantal partijen overlegd worden. De wijkagenten schoven aan voor een toelichting op de veiligheidssituatie in het dorp, hierbij kwam met name de aanpak van alcohol- en drugsgebruik aan de orde.

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document.

verslag_vergadering_november_2010.pdf

Oktober 2010 - Verslag

In de vergadering van Plaatselijk Belang van woensdag 13 oktober zijn de plannen voor de herinrichting van de Vaart NZ en de Zijtak besproken. Deze plannen vloeien voort uit de realisatie van de Vierslagenweg. Ook zijn de plannen voor de aanleg van een multifunctioneel sport- en speelveld aan de orde geweest. Daarnaast is gesproken over het verbeteren of aanpassen van de wegwijzerbordjes in het dorp. Een inventarisatie heeft uitgewezen dat veel verwijzingen niet kloppen of verouderd zijn.

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document

verslag_vergadering_oktober_2010.pdf

September 2010 - Verslag

Tijdens de septembervergadering is onder andere gesproken over de succesvolle plaatsing van de reflecterende huisnummerpalen en het voorlopig uitstellen van het stageproject van RS Security, waarbij stagaires van dit bedrijf op donderdagavond en in de weekenden in het dorp surveilleerden. Ook suggesties rondom de nieuwe vaarverbinding Erica-Ter Apel kwamen ter sprake, zoals het toevoegen van voorzieningen als electrapunten of watertappunten voor vaarrecreatie. Daarnaast werd gesproken over diverse verkeers- en onderhoudszaken. 

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document.

verslag_vergadering_september_2010.pdf

Juni 2010 - Verslag

Tijdens vergadering van 9 juni 2010 kwam de plaatsing van defibrillatoren die 24 uur ook ’s nachts en in het weekend beschikbaar zijn opnieuw aan de orde. Daarnaast is gesproken over de inventarisatie van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en verwijsbordjes in het dorp, zorgen over drugsgebruik en –handel en de staat van de Zwarteweg en de toekomst van De Werkhorst.

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document

verslag_vergadering_juni_2010.pdf

Mei 2010 - Verslag

Tijdens vergadering van 12 mei 2010 kwam onder andere het voorontwerp bestemmingsplan dat de bouw van een complex op de hoek van de Vaart ZZ en de Schooldijk mogelijk moet maken aan de orde. Plaatselijk Belang heeft geen problemen met dit plan maar maakt zich wel zorgen over de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid op deze locatie. Ook wordt een offerte gevraagd voor het verharden van de bermen langs de Vaartweg omdat hiervoor een bedrag gereserveerd is. Daarnaast is gesproken over de mogelijkheden voor een defibrillator die dag en nacht beschikbaar is.

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document.

verslag_vergadering_mei_2010.pdf

Maart 2010 - Verslag

Tijdens de vergadering op 10 maart 2010 kwamen onder andere door de gemeente verwijderde speeltoestellen, de verkeerssituatie rond het marktplein en het aanpakken van vorstschade aan wegen aan de orde. Ook werd de parkeeroverlast bij de Bascule besproken, evenals het instellen van een uitvoeringsoverleg met betrekking tot ‘grijs en groen’.

 

Download hieronder het complete verslag als PDF-document.

verslag_vergadering_10_maart_2010.pdf

Februari 2010 - Verslag

Download hieronder het complete verslag van de vergadering van 10 februari 2010 als PDF-document.

verslag_vergadering_februari_2010.pdf

Januari 2010 - Verslag

Download hieronder het complete verslag van de vergadering van 13 januari 2010 als PDF-document.

verslag_vergadering_januari_2010.pdf

November 2009 - Verslag

N.a.v. het verslag

De provincie heeft op ons herhaalde verzoek de borden aan de Vierslagenweg, die nog ontbraken, geplaatst. - Het bruggetje over de Margienewijk ten zuiden van de A37 is op verzoek van PB door Waterschap Velt en Vecht gerepareerd.

- PB heeft een verzoek gedaan bij de gemeente Emmen om de bermen langs de Vaartweg te herstellen en te voorzien van grasbetonstenen. Optisch lijkt de weg hierdoor niet breder, maar bij het passeren van twee auto's worden niet gelijk de bermen stuk gereden. Het bestuur is geschrokken van de kosten en gaat kijken of een plaatselijke aannemer dit goedkoper kan uitvoeren. Een andere mogelijkheid is om het werk in delen uit te voeren.

- Het plan m.b.t. de Herendijk richting zandgat is nog niet verder gekomen. Wel is afgesproken dat de west en zuidkant rond de zandwinplas intensiever gemaaid gaan worden, ± zes keer per jaar. Dit stukje recreatiegebied is o.a. geschikt voor vissen en wandelen, maar er moet wel een aanvoerroute komen met parkeergelegenheid. - De invoer van 50 km op de Dikkewijk / Nieuw-Amsterdamsestraat wordt op de agenda gezet voor het College overleg.

 

Ingekomen post:

- Lefier heeft haar plan aan de Vaart Zz (naast het Postkantoor) besproken met de voorzitter en secretaris van PB. De gevel krijgt de stijl postkantoor / koopmanswoning en er worden drie lagen van vijf woningen gebouwd in de sociale sector, twee appartementen in de vrije sector in het koopmanshuis. Er komt een opslagruimte voor schuurtjes en daarboven nog twee lagen van elk twee woningen. Aan de Karel Palmstraat is nog een mogelijkheid voor een bouwkavel (2 onder 1 kap of vrijstaande)

- In de bocht in de Vaartweg wordt nogal eens afval gedumpt. Dit wordt gemeld bij Buurtsupport. - De gemeente Emmen heeft de intentie in elk dorp een multifunctioneel sportveld te realiseren. In Nieuw-Amsterdam/Veenoord is dit onderwerp in het verleden besproken n.a.v. een voorstel van omwonenden van de Leemweg. De gemeente wil eerst een voorgesprek. - Er zijn een aantal verzoeken vanuit het buitengebied m.b.t. reflecterende huisnummers. Dit onderwerp zal besproken worden binnen het bestuur.

- Het openbaar groen in Noorderwerf is netjes aangelegd, maar er is een stukje vergeten. Het hoekje achter garage Vugteveen is een 'wildernis'. PB stuurt een mail naar de afd. Groen met de vraag door wie dit onderhouden dient te worden.

 

Mededelingen

Tijdens het POC (Plaatselijk Overleg Comité) overleg is gebleken dat het aantal cliënten, 24, ongewijzigd is. Het hekwerk is verplaatst en er is andere beplanting aangebracht. De verlichtingsarmaturen zijn geplaatst. Er zijn geen klachten ontvangen. Er wordt door VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) gezocht naar werkzaamheden in kader van de dagbesteding. Misschien zouden er werkzaamheden t.b.v. de begraafplaats aan de Boerdijk uitgevoerd kunnen worden met eventueel middelen uit het EOP budget.

-Er zijn bestuursleden van PB naar de discussieavond over Famila geweest die was georganiseerd door de VVD fractie Emmen. De vrees is dat de leefbaarheid in de dorpen verminderd wordt. Er was een Nederlandse afvaardiging aanwezig van Famila en het blijkt dat er reeds grond is aangekocht (koop met uitgestelde levering) Door de aanwezige middenstanders uit Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Klazienaveen en van de Nijbracht werd gezegd dat men niet bang is voor concurrentie, maar dan moet dit wel eerlijke concurrentie zijn. Famila koopt grond op een A1 locatie voor € 40,- per m2, terwijl de andere handel veel meer betaald per m2. Verder wordt gesteld dat Famila niets toevoegt aan wat er nu reeds wordt verkocht. Conclusie is dat vestiging van Famila ten goede komt aan cliënten (die mobiel zijn) en ten koste gaat van de dorpen en arbeidsplaatsen

Rondvraag

Door één van de aanwezigen wordt er op gewezen dat de staat van onderhoud van de Wijkstraat slecht is. Afgesproken wordt dat hier melding van wordt gemaakt. Dit geldt ook voor de Sportlaan van de Karel Palmstraat tot aan het Schakelpad.

- Op de gemeentelijke infopagina staat dat de gemeente een aantal sportaccommodaties aan gaat pakken, maar Nieuw-Amsterdam / Veenoord staat hier niet bij. Afgesproken wordt dat PB melding maakt van schoonmaak aan de Jachthoorn en de staat van onderhoud van de kleedruimtes aan de Nieuweweg en het aantal. (volgens KNVB te weinig kleedruimtes)

- De toneelspelers van het stuk 'Jongelui en oude knarren' heeft gezamenlijk de DVD bekeken en hiermee is het project afgesloten. Het decor zal gebruikt worden in de Werkhorst, zodra er toestemming is van de gemeente voor een 'eigen ruimte' voor jongeren. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente zal de DVD worden getoond.

- Het repareren van de bruggen in zwembad de Zandpol is veel goedkoper uitgevallen dan was begroot. Er zijn planken vernieuwd en nieuwe schoren geplaatst bij de bruggen in het diepe bad. - Bij de huisartsenposten kunnen nog 3 à 4 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Hierover is gecommuniceerd met de huisartsen en deze komen hierop terug.

  

Verslag jaarvergadering

Jaarverslag secretaris: Plaatselijk Belang heeft sinds kort haar eigen website en het jaarverslag zal hier op worden geplaatst. Een aantal onderwerpen heeft enige verduidelijking nodig. Het verslag wordt met aangebrachte wijzigingen goedgekeurd.

Jaarverslag penningmeester: de penningmeester heeft de jaarrekening van twee jaar naast elkaar gezet ter vergelijking. De subsidie van de gemeente werd altijd in twee termijnen betaald en wordt nu in één keer overgemaakt. Het aantal leden loopt terug, maar een reden kan zijn dat er wat problemen zijn geweest met het innen van de acceptgiro's. PB heeft nog een vordering op de gemeente, daar zij geld heeft voorgeschoten voor het realiseren van gehonoreerde Ideekaarten.

De kascontrolecommissie heeft de boeken in orde bevonden. Zij vraagt het bestuur de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord. De kascontrolecommissie wordt bedankt. De heren Pekelsma en Van der Horst zullen volgend jaar de kascontrole uitvoeren. De penningmeester vraagt de financiële verslagen in te leveren.

De penningmeester wordt bedankt.

Bestuursverkiezing: De heer Davids is aftredend en herkiesbaar. Er wordt geen hoofdelijke stemming gevraagd en hij wordt herkozen. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld.

 

Sluiting

De aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng.

Oktober 2009 - Verslag

Verkeersknelpunten

Na de opening van de nieuwe rondweg zal er in november een bijeenkomst zijn met de verkeersdeskundigen van de gemeente om over de verkeerssituatie in Nieuw-Amsterdam/Veenoord te overleggen. Er wordt vanavond een inventarisatie gemaakt van de knelpunten die aandacht verdienen. Dit betreft de volgende wegen:

a) Vaart NZ (vanaf de Veenbrug tot de Dikkewijk);

b) Industrieweg - Boerdijk (vanaf de Veenbrug tot de rotonde in de Boerdijk);

c) Veilingstraat;

d) fietspad bij de kruising van het Van Gogh Huis;

e) fietspad aan de Vaart ZZ (slechte verlichting en de scherpe hoeken zijn gevaarlijk);

f) fietspad langs de Zijtak OZ (geen verlichting en fietsers worden verblind door automobilisten);

g) voetpad Jachthoorn (vanaf Lidl is richting de Ringlaan deels geen pad en dit geeft met name voor mensen met rollators problemen);

h) oversteekplaats voor fietsers bij de Trambrug, zowel aan de Zijtak OZ als WZ ;

i) Schooldijk;

j) Zwarteweg, dit is een racebaan en een voetpad is wenselijk;

k) voetpad langs de Zijtak WZ stopt bij de Breehof. Deze zou eigenlijk door moeten lopen tot aan de Vaartweg;

l) bermen langs de Vaartweg;

m) er is vraag naar extra parkeerplaatsen aan Wildbaan, Jagerslaan, Wijkstraat en Sportlaan;

n) Nieuweweg.

Plaatselijk Belang zou graag zien dat Veiligheidszorg zich meer op straat zou laten zien.

De Veilingstraat, Erfscheidenweg en Scheidingsweg vallen onder het buitengebied, maar hier fietsen veel kinderen vanuit het dorp naar het voortgezet onderwijs. In de lijst met knelpunten zullen prioriteiten aangebracht worden.

Er is nog een aantal punten die aandacht behoeven: het marktplein met de in en uitritten, het fietspad en de straat moet je zien als een plein. De eetkraam die een aantal dagen in de week op het marktplein staat, staat precies op de rand van het fietspad. Jongeren parkeren hun auto op het fietspad. Met name voor fietsers en voetgangers is de situatie gevaarlijker geworden.

Op de vraag of de Zijtak OZ na oplevering van de rondweg een 30 km weg wordt antwoordt de voorzitter dat hierover nu nog niets te zeggen valt. Wel wordt overwogen de Zijtak verkeersluw te maken, maar mensen die in het dorp moeten zijn, moeten er wel langs kunnen. De oversteekplaats voor fietsers bij de Nieuw-Amsterdamseweg is gevaarlijk en moet meegenomen worden in het overleg. De Kerkbrug is en blijft een lastige situatie. Wanneer je met de auto over de Vaart NZ rijdt, komend vanaf richting Veenoord, staat er een boom, deze belemmerd het zicht op de oversteekplaats voor fietsers. Ook komt de situatie die straks kan ontstaan bij de rondweg ter sprake. Het is afwachten hoe je komend vanaf de Dikkewijk deze weg op kunt rijden, of dat dit zorgt voor 'lange' wachttijden en gevaarlijke situaties.

In november zal dit allemaal besproken worden met de verkeersdeskundigen.

 

Onderwerpen door bewoners ingebracht

Langs het pad van de fietsbrug naar Noorderwerf zijn wel de kantjes geknipt maar niet de brandnetels. Inwoners kunnen dit doorgeven via het Meldpunt 0591-685212. -een bewoner van de Zijtak WZ wil nogmaals onder de aandacht brengen dat er hard gereden wordt. Dit is door meerdere buurtbewoners gemeld en er is contact geweest met de wijkagent. Deze heeft toegezegd met de laser te komen controleren.

-in de Zijtak zitten afvoerpijpen voor de afvoer van hemelwater. De walkanten zijn voorzien van bakstenen. Door bootjes die veel te hard varen en zo golfslag veroorzaken, worden deze stenen weggespoeld en breken de pijpen af. Plaatselijk Belang zal dit nogmaals onder de aandacht brengen bij de instanties en zal hierbij een verzoek indienen voor meer handhaving!

-een van de bewoners maakt melding dat de politie niet altijd wil komen. Er is een tas met kleding gevonden bij de Zandpol, daar komt de politie niet voor. Wanneer je zegt dat er een mes of drugs inzitten komen ze meteen. -er wordt het bestuur van PB gevraagd of het bekend is dat er een zaak in Nieuw-Amsterdam gesloten is wegens bedreiging. Dit is niet bekend, maar de politie is het bevoegd gezag en PB kan hier niets mee. -bij de Breehof wordt een hek geplaatst op verzoek van omwonenden. Er wordt ook een inventarisatie gemaakt m.b.t. extra verlichting. De voorzitter meldt dat afgelopen zaterdag tijdens de open dag alle inwoners de kans hebben gehad om met eigen ogen alles te bekijken. Voor klachten is er een rechtstreeks nummer met VNN in de Breehof; 0592-306030. Alle klachten worden in het POC overleg besproken. (Plaatselijk Overleg Comité)

Rondvraag

Op de hoek Dikkewijk - Verlengde Herendijk worden achter de boerderij units geplaatst. Wat is hier de bedoeling van? Hier worden ex-gedetineerden opgevangen en geholpen bij de terugkeer in de maatschappij. Deze opvang wordt uitgebreid. Het betreft hier ook de opvang van probleemgezinnen.

Jaarverslag 2009

Periode september 2008 - augustus 2009

 

Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor diverse belangen van allerlei groeperingen uit ons tweelingdorp. Er vonden 8 openbare vergaderingen (waarvan 1 ledenvergadering) plaats. Hiernaast vergaderde het bestuur diverse keren in kleiner verband. Er heeft een overleg plaatsgevonden met de huisartsen. Burgemeester Bijl en wethouder Holman kwam op werkbezoek en er vond een overleg plaats met het voltallige College en gemeentesecretaris.

 

Verkeer

Na de openstelling van de nieuwe rondweg is er een aantal bijeenkomsten geweest met de verkeersdeskundige van de gemeente. Er zijn een aantal ideeën aangereikt en dit is uitgewerkt. Er heeft inmiddels een inloopdag plaatsgevonden. Bewoners hadden de mogelijkheid tot inspraak!

Er is een aantal keren gesproken over de verkeersoverlast, met name hardrijden.

Er zijn meerdere verzoeken van bewoners voor de aanleg van extra parkeerplaatsen.

De hoeveelheid verkeer op de Nieuw-Amsterdamsestraat zal toenemen. Om voor een goede doorstroom van het verkeer te zorgen zullen een aantal voorzieningen worden getroffen.

Er wordt gezocht naar een goede oplossing voor de knik in de Vaart ZZ bij het Marktplein.

 

Zwembad de Zandpol

De status van deze voorziening is geen zwembad maar valt onder openbaar groen. Het onderhoud door de gemeente staat op een laag plan. Het onderhoud gebeurt grotendeels door vrijwilligers. Het onderhoud aan de bruggen gaat geld kosten.

PB zegt toe dat daar waar nodig ze het stichtingsbestuur zal ondersteunen!

 

Sport

Het nieuwe BOS (Buurt Onderwijs Sport) team is weer begonnen. Vanaf eind december is er een combinatie functionaris; 50% voor ondersteuning bij de scholen en 50% voor buurtsport.

 

Speelvoorzieningen

De speelvoorzieningen aan de locatie Wijkstraat - Jagerslaan zijn gerealiseerd.

Bewoners van de Leemweg willen graag dat er speelvoorzieningen voor de kleintjes verplaatst worden vanuit de huidige speeltuin naar het plantsoen.

De opknapbeurt van het Groene Hart is gereed.

Er is een extra overleg geweest over het wel of niet verplaatsen van speelvoorzieningen aan de Bark

 

Buurtsupport

Het beschikbare aantal uren voor Nieuw-Amsterdam/Veenoord is ± 5400 uur. Buurtsupport heeft met de gemeente basisafspraken gemaakt over bepaalde werkzaamheden. Daarnaast zou het goed zijn voor de planning dat er blijvende projecten zouden zijn.

 

Emmen Revisited

Vanaf 1 april 2009 valt Nieuw-Amsterdam/Veenoord onder Emmen Revisited, dit wil zeggen dat er een samenwerking is met verschillende organisaties in het dorp. Het eerste jaar wordt er geïnventariseerd en wanneer iedereen het eens is over de 'diagnose', worden de deelnemende partijen gekoppeld aan de verschillende onderwerpen. Het dorpsprogramma wordt samengesteld en wordt getekend door alle deelnemers. Dit is niet vrijblijvend, iedereen zal hieraan gehouden worden

Bestemmingsplannen

Door de crisis is de situatie veranderd en er wordt nagedacht over hoe nu verder. Er zal wel gezorgd worden dat er in alle dorpen en wijken kavels beschikbaar blijven zodat wanneer de crisis voorbij is de capaciteit voor handen is. De gemeente is ook in overleg met de woningcorporaties over de bouw van huurwoningen.

 

Masterplan/structuurvisie

Dit plan betreft het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord (tussen de twee bruggen) Door het opnieuw bestraten van het marktplein heeft een stukje herinrichting plaatsgevonden.

Het gedeelte tussen de bruggen betreft zodanig veel plannen die op elkaar moeten aansluiten voordat de motor op gang kan komen. Er is een werkgroep samengesteld vanuit verschillende disciplines waarbij getracht wordt een plan te ontwerpen waarin iedereen zich kan vinden.

De Handelsvereniging kan voor de komende jaren de motor zijn. Het Masterplan is een vorm die we niet meer kennen, tegenwoordig wordt gewerkt met structuurvisie

 

Ontwikkeling bedrijventerrein

O.a. doordat de eigendomsverhoudingen niet helder waren heeft de ontwikkeling van het plan lang geduurd. In eerste instantie vond de provincie dat het terrein een lokale functie had, maar in het nieuwe plan krijgt het een boven regionale functie met instemming van de provincie. Industrieterrein De Tweeling zal uitsluitend ten zuiden van de A37 worden ontwikkeld. De planning is dat in 2009 eerst het gedeelte ten westen van de Boerdijk (nabij de rotonde) zal worden ontwikkeld. Tussen 2009 en 2014 volgt het gedeelte ten oosten van de Boerdijk (tegen de A37) en tussen 2009 en 2017 het gebied dat grenst aan de gemeente Coevorden.

 

Dorpsanalyse

Er zijn een dertigtal bewoners bij betrokken geweest. De analyse heeft een aantal knelpunten naar voren gehaald. PB zal zich met name op die punten richten waar zij wordt genoemd en ook regelmatig bij de gemeente aan de bel zal trekken.

 

Begraafplaatsen

De begraafplaats aan de Boerdijk was slecht onderhouden, terwijl hier toch een stukje historie van het dorp ligt. Inmiddels heeft onderhoud plaatsgevonden m.b.t. groen. Er wordt een werkgroep gevormd die zich inzet voor dit stukje historie. PB is bereid mee te denken en financiële ondersteuning te bieden vanuit het EOP budget.

 

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

Op verzoek van omwonenden is bij de Breehof een hek geplaatst. Ook komt er extra verlichting. Er vindt regelmatig een POC (Plaatselijk Overleg Comité) overleg plaats.

 

Ouderenbeleid

PB heeft bij de gemeente Emmen en woningcorporaties Lefier en Woonservice aangedrongen op meer huurwoningen / flats voor ouderen in de nabijheid van het centrum

 

Jongeren

In allerlei overleggen met de gemeente wordt steeds aangedrongen op een eigen ruimte voor jongeren. De jongerenwerker van Sedna werkt aan de evaluatie van het jongerenproject "Just do it". De meeste doelen die waren gesteld zijn bereikt. Het gaat hierbij om de volgende punten: er is een jongerenwerkgroep gerealiseerd waardoor er meer activiteiten voor jongeren worden georganiseerd. Het realiseren van een ontmoetingsruimte is 'nog niet' gerealiseerd, maar de mogelijkheid bestaat dat de jongeren eventueel een 'eigen ruimte' krijgen in de Werkhorst. Inzake een mogelijke aanpak rondom de zuipketen is een apart projectplan vormgegeven

 

Zandwinplas

Er is gekeken bij het zandgat voor de besteding van het beschikbare budget van € 25.000. De mudbikers hebben een route uitgezet en willen ook graag langs het zandgat. Verder is afgesproken dat er parkeerplaatsen aangelegd zullen worden en de grootste moddergaten worden uitgegraven en opnieuw gevuld. Bij de realisering van een nieuw bestemmingsplan zal gekeken worden naar eventuele aanvullende mogelijkheden rondom het zandgat.

 

Toerisme

M.b.t. de recreatieve ontwikkeling van het Amsterdamsche veld maakt PB zich zorgen over de verkeersstroom. Het idee van PB is de toevoer te laten verlopen over de Vierslagenweg, en deze zo aan te passen dat er een rechtstreekse verbinding komt naar het Wild Ressort Park.

 

Vaarrecreatie

Er hebben zich drie initiatiefnemers gemeld met ideeën voor initiatieven in Nieuw-Amsterdam / Veenoord. Ook PB heeft ideeën over de locatie voor een jachthaven en zou graag zien dat er een locatie komt voor onderhoud van boten.

 

Woonschepen

Er zijn problemen tussen de bewoners van de woonschepen in Dommerskanaal en de gemeente, er wordt niet goed gecommuniceerd. Het gaat met name om de plaats van de schuurtjes.

 

Accommodaties

De Schalm heeft niet genoeg capaciteit om onderdak te bieden aan groepen die activiteiten ontplooien. Er is een werkgroep opgericht die onderzoek heeft gedaan naar bestaande accommodaties. Daarnaast is gekeken welke organisaties behoefte hebben aan ruimte en welke locaties geschikt zijn voor de bouw van een nieuwe accommodatie. Hierbij zijn de volgende locaties bekeken: locatie Werkhorst, huidige locatie Schalm, locatie Postkantoor en locatie Oldersheem. Door de accommodatie werkgroep is het eindrapport aangeboden aan het College, waarin de twee locaties staan vermeld waarnaar de voorkeur gaat. Dit betreft; 1e locatie huidige Schalm; deze is sneller te realiseren dan de andere. 2e locatie is de Oldersheem en omgeving. Dit traject duurt iets langer, maar versterkt wel de centrumfunctie. En op deze locatie heb je gelijk een beoogde doelgroep voor het gebruik van de accommodatie.

 

Idee-kaarten

Drie jaar lang, 1 oktober 2008 - 1 oktober 2011, mogen met extra gelden van minister Vogelaar door inwoners van Nieuw-Amsterdam/Veenoord ideeën ingeleverd worden tot een bedrag van ruim € 14.000,- per jaar. Voor het jaar 1 oktober 2008 / 2009, is het geld al uitgegeven, gereserveerd voor de ingeleverde ideeën. De volgende ideeën zijn o.a. toegekend: toneelstuk jong en oud, uitje voor de mantelzorgers, tochtje met de snikke door senioren, plaatsen van picknicktafel en tafeltennistafel, bankje en hekje bij een speelvoorziening, defibrillator bij de Rabobank. Een aantal is uitgevoerd, een aantal wordt aan gewerkt.

 

Onderwijs

De nieuwbouw van CBS De Bron is in 2009 gerealiseerd. De verkeersveiligheid rond de basisscholen is een bron van zorg. Plaatselijk Belang heeft dit een aantal keren aangekaart bij de gemeente en ook voorgesteld éénrichtingsverkeer in te stellen. Dit is tot nu toe niet gelukt. Ook de scholen willen meer veiligheid en PB kan ondersteuning bieden bij acties naar de gemeente.

 

Communicatie

De website van Plaatselijk Belang is dit jaar gerealiseerd en veelvuldig bezocht.

 

Vergaderschema

De openbare vergaderingen van PB zijn elke tweede woensdag van de maand, met uitzondering van april, juli, augustus en december.

 

Bestuur

Gedurende het afgelopen jaar hebben twee bestuursleden op eigen initiatief besloten om te stoppen als bestuurslid, de heer A.J. Oosting en mevrouw L. van der Veen.

 

Leden

Plaatselijk Belang Nieuw Amsterdam / Veenoord heeft ± 500 leden. Door een misverstand bij de Rabobank is een aantal acceptgiro's niet verwerkt.

September 2009 - Verslag

N.a.v. het verslag:

Een van de bestuursleden heeft contact gehad met de Rabobank en deze plaatst geen defibrillator. Er zal contact opgenomen worden met de gemeente m.b.t. de goedgekeurde IDee kaart over het plaatsen van een defibrillator bij de Rabobank. - Op de vraag wanneer de toegezegde parkeerplaatsen aan de Wildbaan worden gerealiseerd antwoordt de voorzitter dat hij contact op zal nemen met de teamleider, de heer Ozinga.

N.a.v. de extra bijeenkomst m.b.t. verplaatsen/verwijderen van speelvoorzieningen aan de Bark vraagt één van de aanwezigen hoe Plaatselijk Belang in het vervolg omgaat met individuele klachten. PB zal kijken wat hun rol precies is en zal oppassen dat bij lastige situaties de gemeente zich niet gaat verschuilen achter de EOP (erkende overleg partner). PB zal elke klacht apart bekijken en zal dan beoordelen hoe te reageren. - M.b.t. de toegezegde speelvoorziening aan de Zilverzand wordt door de gemeente achter de schermen actie gevoerd. De verwachting is dat in oktober actie richting de bewoners komt en dat in november/december voorzieningen en toestellen worden geplaatst.

 

Mededelingen

-De voorzitter is twee keer gebeld door de heer Smid over industrieterrein de Tweeling. Het plan was ter visie gelegd en het aantal zienswijzen viel mee. Tijdens het tweede gesprek bleek dat de projectontwikkelaar zich niet kon vinden in het exploitatieplan van de gemeente. Wethouder Evenhuis gaat zich hier persoonlijk mee bemoeien.

- Er is een verzoek van de heer Ozinga over het verplaatsen of verwijderen van een bankje bij de Jeu de Boules baan in het Groene Hart. Aanwonenden hebben overlast van jongeren. De opbouwwerker antwoordt dat de bewoners zijn betrokken bij de aanleg van het Groene Hart. Het probleem van het bankje is voor de vakantie ook besproken in de werkgroep Veenoord Zuid en deze heeft toen besloten het bankje te laten staan. Besloten wordt dat de voorzitter de heer Ozinga verwijst naar de opbouwwerker.

- In het POC (plaatselijk overleg comité) overleg is gezegd dat de 24 plaatsen van VNN bezet zijn. Er zijn via de klachtenlijn drie klachten binnen gekomen. Dit bleek te gaan om bewoners van het Leger des Heils en deze zijn naar tevredenheid afgehandeld. De toegezegde verlichting bleek nog niet gerealiseerd te zijn. Dit ligt aan Essent en de heer Wilms van de gemeente Emmen neemt hierover contact op.

- De voorzitter is bij een bijeenkomst geweest met de handelsvereniging waarin de plannen van de heer Meijer zijn besproken. De bedrijfsleider van Super De Boer was hierbij aanwezig en gaf te kennen dat Super De Boer mee wil werken aan het Masterplan. De Grontmij gaat een opzet maken m.b.t. plannen en kostenplaatje. In de herfst komt er een vervolgbijeenkomst

 

Begraafplaats Boerdijk

De voorzitter geeft een korte inleiding en vraagt naar de stand van zaken en wat PB eventueel kan betekenen. Hij geeft de heer Muskee het woord.

De heer Muskee zegt dat na de vorige bijeenkomst, het onder de aandacht brengen van de staat van onderhoud door PB bij de wethouder en de berichtgeving in de krant wel één en ander is gebeurd. Er hebben een aantal opknapbeurten plaats gevonden en het groen ligt er momenteel prima bij. Het opknappen van graven is zaak van de eigenaren, maar een scheef ornament heeft ook iets. Een aantal stenen is grondig schoon gemaakt en is weer leesbaar. De begraafplaats heeft een cultureel historische waarde voor het dorp. De Van Gogh fietsroute gaat langs het kerkhof en verwijst naar het graf van Hendrik Scholte (destijds eigenaar van het logement toen Van Gogh er logeerde). Ook liggen er de graven van een aantal belangrijke verveners, o.a. Gratama en de eerstgeborene van Nieuw-Amsterdam, Henderika Prima Nijboer. (de (graf) plank is jammer genoeg verdwenen). Er zijn reeds familieleden die gebeld of geschreven hebben met de vraag wat zij kunnen doen. De heer Muskee denkt dat het goed zou zijn een werkgroep in het leven te roepen en eventueel de scholen er bij betrekken. De heer Timmer vraagt of het Dorpsarchief in staat is om een werkgroep van ± acht mensen in het leven te roepen. Hij is bereid om ondersteuning te geven bij het maken van een plan van aanpak en het eventueel werven van gelden bij fondsen. De eerste stap is het werven van mensen en goed duidelijk maken wat je precies wilt. In het begin zal er veel tijd en energie in gaan zitten en wanneer alles is gerealiseerd zal de werkgroep het moeten bijhouden en zal er minder tijd gevraagd worden. Voor het opknappen van graven zal bij de gemeente eerst gekeken moeten worden naar de grafrechten. Wanneer er geen nabestaanden meer zijn zal gekeken moeten worden wat er mogelijk is. De voorzitter zegt dat beide kerkhoven aan de Boerdijk opgenomen zijn in het bestemmingsplan en blijven bestaan. PB is bereid ondersteuning te geven en vanuit het EOP budget bij te dragen in te maken kosten. Het Dorpsarchief zal het voortouw moeten nemen. Afgesproken wordt dat het Dorpsarchief op zoek gaat naar mensen die een werkgroep willen vormen. Wanneer dit gerealiseerd is wordt er een datum geprikt voor een eerste bijeenkomst.

 

Rondvraag

- Bij het verdwenen pand van Otter staat een pomp en klopt het dat het schoonmaken van de grond ± 5 jaar duurt? De voorzitter antwoordt dat de heer van Diemen van Lefier tijdens een bijeenkomst van de accommodatiewerkgroep heeft gezegd dat de plannen op de tekentafel liggen. Besloten wordt dat PB een brief schrijft naar Lefier.

-In december 2008 heeft PB een brief gestuurd naar de provincie met het verzoek verwijsborden te plaatsen op de rondweg naar het tuinbouwgebied. Tot op heden geen reactie. Er gaat opnieuw een brief naar de provincie.

- Op de vraag hoe het verkeersplan wordt opgepakt antwoordt de voorzitter dat hij contact op neemt met de heer Ney.

- Er is geconstateerd dat er enorm hard wordt gereden aan de Zijtak OZ en WZ. Is de door de politie toegezegde snelheidscontrole eenmalig of wordt deze vaker gehouden. Eén van de aanwezigen heeft gezien dat er één keer tijdens één uur is gecontroleerd. Er wordt door verschillende aanwezigen bevestigd dat er erg hard wordt gereden (racen) op verschillende wegen in het dorp. - Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de verkeersborden. Er zijn een aantal borden voorzien van groene aanslag. Ook zijn er een aantal lantarenpalen die weinig licht geven daar ze in het groen van bomen zitten. Zou dit een taak voor Buurtsupport kunnen zijn? De voorzitter antwoordt dat er eerst gekeken moet worden of dit taken zijn van gemeente en/of EMCO. Dit onderwerp wordt besproken in de bijeenkomst van Emmen Revisited. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de borden. De opbouwwerker zegt dat bij verlichting in bomen dit gemeld kan worden bij het meldpunt. Ook op meldingen via het klachtenformulier op de website van de gemeente Emmen wordt adequaat gereageerd door de gemeente.

- Er zitten mollengaten in het fietspad vanaf Stieltjeskanaal richting Dalerveen. PB stuurt een brief naar de gemeente Emmen en/of Coevorden.

- De voorzitter is gebeld door iemand van de 'mudbikers'. In hun route ligt het bruggetje ten zuiden van de A37 over Margienewijk. Hierin zijn enkele planken los. PB stuurt een brief naar waterschap Velt en Vecht met het verzoek dit te herstellen.

- De opbouwwerker geeft een compliment over de website en vraagt of hieraan nog extra publiciteit wordt gegeven. Besloten wordt dit in de Schakel te vermelden en ook te vragen dit maandelijks te herhalen.

Juni 2009 - Verslag

Buurtsupport

Bij Plaatselijk Belang leeft de gedachte dat we niet goed op de hoogte zijn met de mogelijkheden die Buurtsupport biedt. Ook is vanuit het EOP budget een bedrag besteed bij Buurtsupport voor een 'dorpssecretariaat' , d.w.z. dat er door een werknemer van Buurtsupport werkzaamheden worden uitgevoerd voor zowel PB als voor andere organisaties in het dorp. De heer Einhaus krijgt het woord. Buurtsupport is in 2003 ontstaan uit Buurtbeheer en Sportservice. In 1994 is Buurtbeheer opgestart in dorpen en wijken met het doel mensen die ver van de arbeidsmarkt staan sociaal te activeren. Dit betekende werken met behoud van uitkering. In Nieuw-Amsterdam / Veenoord was een zelfstandige stichting Buurtbeheer, die verder af stond van Buurtsupport. Het ging niet goed en het stichtingsbestuur is afgetreden. In een aantal dorpen en wijken voeren de werkgroepen een eigen koers. Buurtsupport had geen grip op de inzet van mensen, terwijl dit wel zou moeten i.v.m. controle op aanwezigheid, drankgebruik enz. Dit gaf soms frictie met de stuurgroepen. In 2005 werd de heer Einhaus directeur bij Buurtsupport en zijn er een aantal zaken opgepakt. Het beschikbare aantal uren voor Nieuw-Amsterdam / Veenoord is ± 5400 uur. Met de gemeente zijn basisafspraken gemaakt over het opruimen van zwerfvuil, snoeien, scheve stoeptegels rechtleggen en schilderwerk. De gemiddelde ideeën van de stuurgroepen zijn niet pro actief en Buurtsupport zou graag zien dat er vanuit dorpen / wijken ideeën aangedragen worden voor het aantal beschikbare uren. Bij overschrijding van de uren kan er door Buurtsupport een kleine vergoeding gevraagd worden. Vanuit Emmen Revisited kunnen er ook andere uitvoeringsactiviteiten komen. Werkzaamheden uitgevoerd door Buurtsupport kunnen zijn: schoonspuiten van graffiti ; schoonmaakwerkzaamheden ; controle speelvoorzieningen; conciërge bij school of vereniging; werkzaamheden die helpen bij het ondersteunen van de leefbaarheid in dorpen/wijken. De doelgroep komt vaak uit dorp/wijk en maakt zich dienstbaar en wordt sociaal geactiveerd richting arbeidsmarkt. Buurtsupport heeft contacten met instanties m.b.t. schuldhulp; VNN; GGZ; Sedna. Verder zijn er voor scholing van de mensen contacten met Instituut Mercuur, Drenthe College, Terra Next en Helicon. Buurtsupport zorgt voor de opleiding van het personeel en streeft naar mensen uit te laten stromen op het niveau MBO2.

Het werken bij Buurtsupport is een middel om een doel te bereiken, de sterksten vertrekken en de anderen blijven. De EOP's hebben belang bij de goede inzet van mensen die betaald worden door de maatschappij en hiervoor diensten verlenen. Vroeger had je recht op een bijstandsuitkering. Sinds de WWB (Wet Werk en Bijstand) is er een verplichtende sfeer, je moet werken voor je uitkering anders volgt er een maatregel.

De basis qua werkzaamheden is: 1 m2 stoeptegels, hoekjes groen, zwerfvuil ruimen. In elk dorp / wijk is een conciërge aangesteld die de leiding heeft, maar ook aanspreekpunt is voor de inwoners. Op de vraag of je als Buurtsupport niet op het terrein van een andere dienst gaat zitten antwoordt de heer Einhaus dat er niet in de tuin van de gemeente of woningcorporatie gewerkt wordt zonder dat er eerst overleg is geweest. Er is samen met de gemeentelijk coördinator een plan van aanpak gemaakt m.b.t. het wassen van verkeersborden, het verwijderen van graffiti en het schoonspuiten van bruggen. Voor deze werkzaamheden wordt wel een kleine vergoeding gevraagd i.v.m. de aanschaf van apparatuur. Ook tuinonderhoud wordt gedaan tegen een kleine vergoeding. Sinds 2005 heeft de gemeente de eis gesteld dat Buursupport commerciële activiteiten ontwikkeld om zo een deel van de mensen in te verdienen. De voorzitter constateert dat er ook mogelijkheden zijn om met het EOP budget werkzaamheden te laten uitvoeren door Buurtsupport. Als voorbeeld wordt het tegelplateau voor containers aan het Schakelpad genoemd. De heer Einhaus geeft aan dat het ook voor de planning goed zou zijn dat er blijvende projecten zouden zijn. Buurtsupport is een Erkend Leerbedrijf en donderdag en vrijdag zijn vaak cursusdagen. Wanneer de werkzaamheden beter gepland kunnen worden zijn ze ook beter realiseerbaar..

De voorzitter constateert dat er feitelijk behoefte is aan plannen. Als voorbeeld noemt hij het één à twee keer per jaar vrijmaken van het parcours van de 'mudbikers' of ondersteuning bij het onderhoud van de begraafplaats aan de Boerdijk. De heer Einhaus antwoordt dat dit leuke projecten zijn, mensen doen iets voor het dorp, het is een opwaardering van de werkzaamheden. In het dorp geeft de EOP de leiding aan het proces en het zou goed zijn om nogmaals met een aantal mensen en de conciërge om tafel te gaan voor het maken van een plan voor volgend jaar. Eén van de inwoners vraagt of mensen niet eerst een test af moeten leggen voor ze bij Buurtsupport aan het werk kunnen. De heer Einhaus antwoordt dat wanneer iemand langere tijd een WWB uitkering krijgt de klantmanager beslist dat deze persoon sociaal geactiveerd moet worden. Er volgt een intakegesprek met de persoon, klantmanager van de gemeente en de consulent van Buurtsupport. Vervolgens wordt een trajectplan uitgezet en wordt geprobeerd zoveel mogelijk uit de mensen te halen. De conciërge voor Nieuw-Amsterdam / Veenoord is Klaas Moes. Afgesproken wordt om na de vakantie in een kleinere setting bijeen te komen om te brainstormen over mogelijkheden m.b.t. de inzet van Buurtsupport. De voorzitter bedankt de heer Einhaus voor zijn uitleg.

 

N.a.v. het verslag

Op de vraag of er wordt nagedacht over de toegangsroute naar het Wild Ressort Park antwoordt de voorzitter dat er destijds door PB is gewezen op de verkeer toestroom. Dit blijft een punt van aandacht en zorg. Eventueel zou er een bijeenkomst gepland kunnen worden met de EOP van Erica. Het idee van PB is de toevoer te laten verlopen over de Vierslagenweg, en deze zo aan te passen dat er een rechtstreekse verbinding komt naar het Wild Ressort Park. PB houdt dit in de gaten.

 

Ingekomen post

Informatie m.b.t. onderhoud begraafplaats Boerdijk van de gemeente Emmen. Het Dorpsarchief heeft duidelijk gemaakt dat er een stukje geschiedenis ligt op dit kerkhof en zou graag zien dat het wordt opgeknapt zoals het kerkhof in Emmen. Eerst zullen de nabestaanden van de graven aangesproken moeten worden voor het opknappen van de graven en hierna kan verder gekeken worden. De teamleider antwoordt dat de expertise aanwezig is in Emmen. Er zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheden, maar je bent wel aan regels gebonden.

- Een familie wonend aan de Nieuweweg meldt dat er wateroverlast is bij regenval langs een deel van deze weg. Ook wordt gevraagd om verkeersremmende maatregelen te nemen omdat er hard wordt gereden. De heer Timmer antwoordt dat er metingen zijn gedaan aan de Nieuweweg op verzoek van de werkroep, maar dat de uitkomsten niet verontrustend zijn. Er komen geen aanpassingen.

- Kopie van de uitspraak van de Rechtbank Assen m.b.t. het bestemmingsplan woonschepenhaven. Dit geding is door de woonbooteigenaren gewonnen. Volgens de Rechtbank heeft de gemeente niet zorgvuldig gehandeld en onvoldoende gecommuniceerd over het plaatsen van de schuurtjes.

 

Mededelingen

Tijdens de vergadering met de verkeerscommissie is er een voorstel gemaakt m.b.t. de aanpassingen van wegen i.v.m. de aanleg van de Vierslagenweg. Bij de Kerkbrug zou de situatie weer zo worden als dat in het verleden was. Het wordt een driesprong, waarbij de Vaart NZ weer voorrang krijgt. Dit is een voorstel en zo zijn er nog een aantal gedaan. Op 23 juni is er een inloopdag in de Schalm voor de bewoners van het dorp van 16.00 - 20.00 uur om hun mening te geven over bepaalde verkeerssituaties.

-Er is gisteren een bijeenkomst geweest van het Emmen Revisited (ER) dorpsteam. Men wil in contact komen met de inwoners. Er is een kraam gehuurd tijdens de markt die gehouden wordt met het Midzomernacht feest. De mening van de inwoners zal worden gevraagd. Verzoek aan de bestuursleden is of zij die middag aanwezig kunnen zijn, of een deel van de middag

-Volgens de opbouwwerker is er in het dorpsteam ook gesproken over projecten die niet zo goed lopen. PB zou hiervan een lijstje maken. Parkeerplaatsen aan de Wildbaan zijn toegezegd maar nog steeds niet aangelegd. De heer Ozinga antwoordt dat er 60 à 70 kuub zwarte grond uit gehaald moet worden en dat dit niet zomaar op landbouwgrond mag worden gedeponeerd. De opzichter is hier mee bezig en kijkt waar binnen de gemeente Emmen deze grond naar kan worden afgevoerd. De regels zijn dat de grond pas mag worden vervoerd wanneer er een schone grond verklaring is en het kadasternummer is aangegeven waar de grond wordt gedeponeerd.

 

Onderwerpen door bewoners ingebracht

- Er zijn wat problemen over de speelvoorzieningen aan de Bark. Een bewoner ondervindt overlast en sinds twee jaar vindt er een briefwisseling plaats over het verplaatsen of verwijderen van de speelvoorziening. De gemeente heeft gezegd zich te conformeren aan de mening van Plaatselijk Belang. De voorzitter zegt dat PB zich tot nu toe alleen maar heeft ingespannen om buurten te verrijken met speelvoorzieningen en dit is de eerste keer dat er eentje zou moeten verdwijnen. De teamleider geeft de huidige stand van zaken aan. Als de gemeente zaken wil realiseren wordt de EOP hierin gekend. Destijds is de buurt gevraagd wat men wilde en is het plan goed afgekaderd. Toen kwam de vraag voor verplaatsing en heeft er heen en weer een briefwisseling plaats gevonden. De huidige stand van zaken is dat de gemeente de speelvoorzieningen niet wil verplaatsen. De heer Timmer vraagt of er wel overleg is geweest met de bewoners in het voortraject. Een van de bewoonsters uit de buurt zegt dat zij is rond geweest in de buurt en iedereen het met het plan eens was. De desbetreffende ambtenaar heeft toen laten zien waar welke speelvoorzieningen zouden worden geplaatst. De voorzitter geeft aan dat het voor PB duidelijk de wens van de buurt was.

De teamleider zegt dat de gemeente gekeken heeft naar de neveneffecten en de speelvoorzieningen zo zorgvuldig mogelijk heeft geplaatst.

Afgesproken wordt dat er op korte termijn een datum wordt geprikt voor een bijeenkomst met de bewoners. De desbetreffende ambtenaar zal worden uitgenodigd en zodra de datum bekend is zal door PB huis aan huis een uitnodiging worden verspreidt bij de omwonenden.

-Een bewoner van de Zijtak zegt dat de snelheid van de auto's zowel op de Zijtak WZ als op de OZ is verhoogd. De bewoners weten niet meer wat ze er aan kunnen doen. In overleg met wijkagent zijn er metingen verricht, maar op verkeerde tijdstippen. Bewoners hebben een beetje het gevoel dat ze niet meer serieus worden genomen. De opbouwwerker vraagt of het niet mogelijk is om gedurende langere tijd metingen te verrichten. De heer Ozinga antwoordt dat dit met name een punt is dat je in moet brengen tijdens de inloopdag op 23 juni a.s.

-Een van de inwoners vraagt of er ook een fietsers oversteekplaats gerealiseerd kan worden aan de Zijtak OZ bij de trambrug. Tevens meldt hij dat er weer meer vrachtverkeer gebruik maakt van de Zijtak dan in het begin na de opening van de Vierslagenweg. Advies om ook dit in te brengen op 23 juni. PB heeft voorstellen gedaan, deze zijn uitgewerkt door de gemeente en op 23 juni kunnen inwoners hun inbreng doen.

-Op de vraag wanneer de verlichting vanaf de Breehof tot aan de Vaartweg wordt aangepast antwoordt de voorzitter dat dit onderwerp reeds is ingebracht tijdens het POC overleg. Dit onderwerp is bij de gemeente reeds onder de aandacht gebracht.

Verder wordt geattendeerd op de armaturen; de huidige lantarenpalen zitten in het groen van de bomen, misschien kan de gemeente bij het plaatsen van de nieuwe verlichting kortere armaturen plaatsen.

-Vissers hebben veel overlast van speedboten. Het gaat met name om kinderen met kleine bootjes die behoorlijk hard varen. Er zijn al een aantal telefoongesprekken gevoerd met de politie, maar deze reageert met de woorden: hier doen we niets aan. Volgens de heer Ozinga is het een taak van de politie om toezicht te houden op de snelheid van de boten en de leeftijd van de kinderen.

- Er wordt gevraagd hoe vaak de gemeente de bermen maait en of er rekening wordt gehouden met het weer. De gemeente maait de bermen twee keer per jaar en dit gebeurd op vaste tijdstippen.

-Er is op een aantal locaties in het dorp overlast van kraaien. Hier doet de gemeente niets aan, kraaien zijn beschermd.

 

Ideekaarten

Een aantal activiteiten die goedgekeurd waren zijn reeds uitgevoerd. Hiervoor is geld voorgeschoten door zowel Plaatselijk Belang als SKW. De suggestie is gewekt bij de start van de ideekaarten dat wanneer het idee werd gehonoreerd het geld werd gestort. Dit blijkt niet het geval. Men moet het bedrag eerst voorschieten en dan de rekening indienen bij de gemeente. Vervolgens wordt dit door een ambtenaar goedgekeurd, door de teamleider geaccordeerd en dan duurt het nog 4 à 5 weken voor het bedrag op de rekening staat.

-Voor het plaatsen van een bankje bij de jeu de boules baan in het Groene Hart is het verstandig dat er eerst overleg wordt gevoerd met de buurt.

-Het idee voor het plaatsen van een defibrillator bij de Rabobank is goedgekeurd, maar er was sprake van dat bij de opening de Rabobank zelf eentje wilde aanschaffen. De secretaris informeert hiernaar.

-De opbouwwerker meldt dat de musical een succes was. Drie avonden (1x Oldersheem en 2x Schalm) waren compleet uitverkocht. Er zijn opnames gemaakt en alle spelers, Plaatselijk Belang en het Dorpsarchief krijgen een DVD.

-Bij het idee van een herdenkingsbos moet wel worden opgelet dat er niet van alles wordt bij geplant. Er moet een terrein worden aangewezen, water aanwezig zijn en een bankje worden geplaatst. Het vervolgtraject is dat er overleg zal worden gevoerd met de heer Ozinga. Er zijn een aantal ideeën ingeleverd zonder bedrag. Er wordt gekeken of de pot leeg is of dat er nog iets is te besteden. Plaatselijk Belang komt hier op terug.

Rondvraag

- Aan de Vaart ZZ van nummer 143 tot nummer 240 is veel overlast van vrachtverkeer. Is het mogelijk dat de gemeente hier een bord plaatst. PB dient een verzoek in bij de gemeente. Dit is ook een punt voor de inkoopdag op 23 juni.