Handige adressen

Leefomgeving

 

Wijkagenten Nieuw-Amsterdam

Wijkagenten Nieuw-Amsterdam/Veenoord: Miriam Nijland

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

U kunt aangifte doen via internet of bij één van de politiebureaus.

Maak een afspraak om er zeker van te zijn dat u direct geholpen wordt.

Politiebureau Klazienaveen, Jhr. M.W.C. de Jongestraat 17, Klazienaveen

T| 0900-8844

E| www.politie.nl  

I| www.politie.nl/drenthe

Bij verdachte situaties kunt u ten alle tijde bellen met 112

 

Gemeente Emmen, gemeentewinkel Schoonebeek
Voor identiteitsbewijzen, paspoorten en rijbewijzen.

Openingstijden op afspraak:

maandag 12.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.00 uur, woensdag 09.00 -12.30 uur en 13.00  - 16.00 uur. 

T| 14 0591

 

De Schalm

In De Schalm worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Iedereen is welkom!

Voor niet-commerciële activiteiten hoeft geen zaalhuur te worden betaald.

Ringlaan 54, 7833 CE Nieuw-Amsterdam

T| 0591-552200 E| info@deschalmnieuwamsterdam.nl

I| www.facebook.com/DeSchalmNieuwAmsterdamVeenoord

 

Oud papier
Oud papier wordt iedere 3e zaterdag van de maand huis-aan-huis ingezameld.

Het oud papier diens om 8.30 uur aan de straat te staan.

Ook kunt u het oud papier altijd kwijt in de containers die bij Hubo staan.

Meer informatie: T| 0655818427 (Alma Brinkman) E| oudpapierbbsdebascule@gmail.com

 

 

Zorg & Welzijn

Huisartsenpraktijk Valkenhoed

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Valkeniersweg 77, 7833 EW Nieuw Amsterdam

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

-Algemeen nummer alle praktijken: 0591-55 18 11

- Spoednummer alle praktijken: 0591-55 22 22

E| info@valkenhoed.nl  I| www.valkenhoed.nl

 

Huisartsenpraktijk Rijkers en Holwarda 

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Valkeniersweg 79 7833 EW Nieuw Amsterdam

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

-Algemeen nummer: 04592-729030

-Spoednummer 0591-729033

E| info.rh.@ezorg.nl I| www.rijkersenholwarda.praktijkinfo.nl

 

Huisartsenpost Emmen

Uitsluitend voor spoedeisende medische hulp buiten openingstijden huisartsenpraktijken.

T| 0900-1120112

  

Apotheek De Vaart

Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.30 uur.

Recepten die u voor 12.00 uur inlevert bij uw huisarts, staan de volgende dag na 14.00 uur klaar bij Apotheek de Vaart.

Wilt u deze herhalingen niet voor 14.00 uur komen ophalen? 
T| 0591-535130  I| www.apotheek-devaart.nl 
Buiten de openingstijden kunt u met uw spoedrecepten terecht bij de Scheperapotheek in het Scheperziekenhuis aan de Boermarkeweg 60 in Emmen  T|  0591-650111

Taxi ziekenvervoer
Taxibedrijf Pals-Boekholt verzorgt 24 uur per dag vervoer voor behandelingen in het ziekenhuis.

T| 0591-551304 I| www.taxi-palsboekholt.nl

 

 Stichting Welzijnsgroep SEDNA

Plaatselijk ouderen-, jongeren-, sociaal-cultureel- en opbouwwerk

Vaart z.z. 35 7833 AB Nieuw Amsterdam.

T| 0591-551237 E| develden@welzijngroepsedna.nl

Algemeen nummer: T| 0591-680800

I| www.welzijngroepsedna.nl

Sedna is er voor alle inwoners van Emmen en werkt in zes gebieden. Gebied de Velden is daar één van en Nieuw-Amsterdam/Veenoord maakt daar een onderdeel van uit. Bewoners kunnen bij ons terecht met vragen en ideeën op allerlei gebieden, zoals geld, gezondheid, sociale contacten en opvoeding.

Gebied de Velden heeft verschillende spreekuren, die van Nieuw-Amsterdam is op

elke maandag van 09.00 – 10.30 in on pand aan de Vaart.

 

Buurtzorg Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Professionele en persoonlijke verzorging en verpleging aan huis.

Vaart z.z. 29 7833 AB Nieuw Amsterdam.
06-12374488 I| www.buurtzorgnederland.com

 

Stichting ICARE
Icare Verpleging en Verzorging wil zorg bieden aan mensen die dat nodig hebben en op deze manier bij dragen aan de kwaliteit van leven.
Dit is waarom Icare dag en nacht verpleging en verzorging biedt, een breed aanbod aan diensten heeft en kiest voor vakkundige medewerkers.
Hierbij gaat het om: persoonlijke verzorging, verpleegtechnische handelingen, nachtzorg, zorg bij dementie, thuisbegeleiding, palliatieve zorg, specialistische verpleegkundige zorg en advies en begeleiding.

Overige diensten: personenalarmering, Medipoint uitleen en verkoop van hulpmiddelen tel: 088-1020100.

Vaart Z.Z. 35, 7833 AB Nieuw Amsterdam

T| Wijkteam 0522 277033 (van 7 tot 23 uur bereikbaar) 

T| Centrale 0900-8833 (24 uur bereikbaar) E| info@icare.nl

 

Thuiszorg Tangenborgh (Oldersheem)
Oldersheem biedt thuiszorg aan ouderen op het gebied van huishoudelijke en persoonlijke verzorging, kortdurende opname, verpleging en ondersteunende begeleiding, ook mogelijkheden tot personenalarmering en dagverzorging. Kortdurende opname voor ouderen die na ziekenhuisopname tijdelijk zorg of ondersteuning nodig zijn voordat ze naar hun eigen woonomgeving terug kunnen of ouderen die zich als gevolg van ziekte niet kunnen redden in hun thuissituatie. Hiervoor is een indicatie van het indicatieorgaan CIZ nodig. Klantenservice Oldersheem: T| 0591-570333

 

 

Verloskundigenprakijk Jalad

Vaart z.z. 29, 7833 AB Nieuw Amsterdam

Zeven dagen per week thuisbevallingen en poliklinische bevallingen. Verloskundigenzorg voor west- en zuidkant van Emmen. T| 06-50284491 (ma. t/m vrij. van 13.00-14.00 uur)  
E| info@jalad.nl I| www.jalad.nl

 

Top Therapieën
Fysiotherapie en manuele therapie, medische trainingstherapie, voor astma-, COPD- en hartpatiënten, mensen met diabetes (suikerziekte) en met orthopedische en neurologische problemen.
Vaart ZZ 1, 7833 AA Nieuw-Amsterdam  T| 0591-555390I| www.toptherapieen.nl  E|info@toptherapieen.nl

 

Fysio Vitaal

Fysiotherapie en manuele therapie, bekkentherapie (zoals incontinentieklachten en bekkenklachten tijdens en na de zwangerschap) en medische trainingstherapie (o.a. diabetes, astma en COPD). Behandeling volgens afspraak, verwijzing van huisarts niet nodig. Vaart ZZ 29, 7833 AB Nieuw-Amsterdam.
T| 0591-552347  E| info@fysio-vitaal.nl  I| www.fysio-vitaal.nl 

 

Rode Kruis
EHBO bij activiteiten. Meer informatie: A. Wesselink 
T| 06-53246783

 

Psychologiepraktijk Roeline Blok-Bouma

Eerstelijns Psychologie Praktijk. Zelf een afspraak maken of na verwijzing van uw huisarts.

Wijkstraat 14, 7833 EE Nieuw-Amsterdam. 
T| 06-25280069  I| www.pprbb.nl

 

Pedicure/voetverzorgingsprakijkt Wilma  

Aangesloten bij de zorgverzekering. Ook voor reumatische en diabetische voet. Zijtak WZ 76, Nieuw-Amsterdam.
T| 0591-553230  I| www.wilma-pedicure-nieuw-amsterdam.nl
E| info@wilma-pedicure-nieuw-amsterdam.nl

  

Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe
Bij overlijden kunt u bellen naar 0524-515899 of 0800-0242526 (dag en nacht bereikbaar). Voor meer informatie over het lidmaatschap en bij wijzigingen van uw adres of gezin kunt u contact opnemen met de administratie: T| 0524-221513
E| info@uitvaartver-zuidtoostdrenthe.nl I| www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl

 

De Toegang

U kunt bij De Toegang terecht voor vragen over WMO-hulpmiddelen, jeugdvragen en schulddienstverlening.

 

De Toegang heeft deze taken overgenomen van de Gemeente Emmen. Hiermee zijn de belangrijkste stappen gezet voor één onafhankelijk toegangsloket voor hulpvragen voor informatie, advies en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Emmen.

 

Wat zij doen? Dat ligt aan uw vraag. Heeft u een eenvoudige vraag, dan verwijzen wij u door naar bijvoorbeeld uw huisarts, GGD, maatschappelijk werk of buurthulp. Als u een complexere vraag heeft, dan verwijzen wij u door naar specialistische hulp. Advies en hulp van de Toegang is gratis en het vragen van ondersteuning verplicht u tot helemaal niets.

 

In Emmen zijn zes toegangsteams actief, verdeeld over zes gebieden. De teams bevinden zich dichtbij u in de buurt.

 

Locatie De Velden

Vaart ZZ 35

7833 AB Nieuw-Amsterdam

Inloopspreekuur: Werkdagen van 8:30-12:00. Vanaf 12:00 tot 17:00 alleen op afspraak.

Telefoon: 0800-1525

 

 

www.detoegangemmen.nl

 

Verenigingen & Clubs

 

Vrouwenraad
Informatie: Zijtak WZ 137, 7833 BH Nieuw-Amsterdam  T| 0591-551266

 

Computerclub 50+

Op een gemoedelijke manier inzicht krijgen in de computer en zijn programma’s? Kom dan eens een kijkje nemen!
Herendijk 193, Nieuw Amsterdam
Meer informatie: Jeanet Hanken 06-27523849

 

Kunst & Cultuur

Dorpskrant De Schakel

 

Dorpskrant De Schakel is een uitgave van Stichting Dorpskrant De Schakel en verschijnt 10 keer per jaar op de laatste vrijdag van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus)  in Nieuw-Amsterdam en Veenoord.

Kopij-adres: H. van Weerden, Grote Stern 51 7827TB Emmen

E| redactiedeschakel@gmail.com

 

Bibliotheek
Vaart ZZ 51, Nieuw-Amsterdam.
Openingstijden: maandag 14.00 - 17.00 uur, woensdag 11.00 – 17.00 uur, donderdag 14.00 – 20.00 uur.
T| 0591-552044  E| info@bibliotheeknieuwamsterdam.nl

 

Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Bewaart en beheert documenten en legt daarnaast de historie van het dorp vast in woord, beeld en geluid.  Contactpersoon: J. Raven T| 0591-553316 
I| www.dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl

 

Taalwerkplaats Drenthe

Stimuleren van belangstelling voor taal en poëzie in het bijzonder als kunst, cultuurgoed en communicatiemiddel, cursussen en workshops. Zijtak OZ 66, 7833 AP Nieuw-Amsterdam.
T| 0591-564303  I| www.taalwerkplaatsdrenthe.nl

 

Molen Nooitgedacht

De molen Nooitgedacht aan de Industrieweg in Veeoord is gratis te bezichtigen. De molen is in de regel open op de zaterdagmiddagen, als de molen draait en op afspraak met de molenaar. Contactpersoon: Arie Hollander, Klaroen 8 Nieuw-Amsterdam. Tel. 06 12549487

I| www.demolennooitgedacht.nl

 

Van Gogh Huis

Als oud inwoner, zij het van korte duur, van Nieuw-Amsterdam heeft Vincent van Gogh grote vermaardheid gekregen in de wereld. Er is zelfs een museum dat volledig aan hem is gericht, het Van Gogh-museum in Amsterdam. Ook in Nieuw-Amsterdam is nog het nodige van Vincent te vinden in het Van Gogh Huis. Het is zeker de moeite waard meer over deze schilder te weten te komen.

www.vangogh-drenthe.nl

 

Galerie JMI

Galerie JMI heeft elke maand op de laatste zondag tussen 13.00 uur en 16.00 uur een expositie.

www.galerie-jmi.nl

 

Galerie Van Strien

Tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst, gevestigd in een statige, honderdjarige veenkoloniale boerderij. In Galerie van Strien gaan natuur en cultuur een vanzelfsprekend verbond aan.

www.galerievanstrien.nl

 

Nacht van Nieuw-Amsterdam

Ieder jaar op de derde vrijdag van juni vindt de Nacht van Nieuw-Amsterdam plaats. Volg het nieuws via Facebook: www.facebook.com/midzomernachtfestival.nwadamveenoord 

Zangkoren

Shanytkoor de Naoberzangers

Serieus en gezellig gemengd koor. We zingen zeemans- en aanverwante liederen. Repetitie: iedere woensdag om 19.15 uur in de kantine van Alvon, Boerdijk te Veenoord.
Meer informatie: T| 0591-551695 of 552133

 

Christelijk gemenge koor Samen op Weg

Een koor dat meewerkt aan kerkdiensten, zingt in verpleeg- en verzorgingshuizen en concerten geeft of deelneemt aan zangersdagen/-avonden van de Koninklijke Christelijke Zangersbond. We repeteren op donderdagavond  onder leiding van dirigent Anton Stulp tussen 19,30 en 21.30 uur in de Zuiderkerk. Meer informatie: Willy Keizer T| 0591-554028 of Be Baas T| 0591-858194

 

Sing for Fun 

Hou je van gezelligheid en zingen? Kom dan eens kijken en luisteren naar ons op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur  in De Schalm of doe met ons mee. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Informatie: T| 0591 532378

 

Gemend koor Octavia

Octavia is een onafhankelijk koor met 30 leden onder leiding van dirigent Ben Lohues. Repetities op donderdag van 19.45 uur tot 21.45 uur  in het gebouw van de vrijzinnige vereniging,  Vaart NZ 50. 

Meer informatie: Gesina Beukema  T| 0591-551443

Zangkoor Twins

Wel zingen bij een koor, maar geen zin om 's avonds (alweer) de deur uit te gaan? Kom dan elke dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur zingen in de Schalm bij dit nieuwe vrouwenkoor. We zingen vooral popmuziek uit de 00's en 10's. Het is een koor waar gezelligheid en fijn samen zingen een voorwaarde is, maar we willen op een goed niveau (leren) zingen en optreden in zalen en op podia in de regio. Voor informatie: www.jansmale.nl/twins of bel 06-51491713

Dieren

Diergeneeskundig Centrum Zuidoost Drenthe
Gratis telefonisch spreekuur van ma t/m vrij. tussen 08.00 en 09.00 uur. Tijdens het telefonische spreekuur kunt u terecht voor het maken van afspraken. Behandeling volgens afspraak. Voor spoedgevallen 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
T| 0591-551820  I| www.zod.nl

 

Dierenkliniek Makatsi
Inloopspreekuur van ma. t/m vrij. tussen 19.00 en 20.00 uur. Spreekuren op afspraak van ma. t/m vrij. tussen 09.00-12.00 en 13.30–17.00 uur, za. van 09.00-12.00 uur. Voor nooddiensten altijd beschikbaar. T| 0591-551595  I| www.makatsi.nl

 

Dierenambulance en dierenbescherming
Regio Zuidoost Drenthe. Regionaal meldnummer T| 0900-1122362  I| www.zuidoostdrenthe.dierenbescherming.nl

 

Vogelambulance

T| 0524-524161

Kinderen

Kindercentrum Duimelot
Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar.
Elzenstraat 4, 7844 LL Veenoord  T| 0591-552313 I| www.kdv-duimelot.nl

 

Kinderopvang Zus & Zo  

Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar.

Sportlaan 87 Nieuw Amsterdam
T| 0591-561891 E| info@kdvzusenzo.nl I| www.kdvzusenzo.nl/

 

Gastouderbureau de Hondsrug
Opvang voor kinderen van 0-12 jaar.

E| info@hondsrugopvang.nl I| www.hondsrugopvang.nl

 

Allio Kinderopvang BSO Sportlaan
Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.

Sportlaan 85, Nieuw-Amsterdam

T| 06-12626225  E| sportlaan@allio.nl

 

Gastouderbureau Zebra
Vaste en flexibele opvang voor kinderen van 0-12 jaar.

Meer informatie: T| 0591-551989 I| www.gobzebra.nl

 

Voorschool De Bron.

De voorschool is een onderdeel van de basisschool. Net als op de peuterzaal vinden we het belangrijk dat uw peuter het naar zijn zin/haar heeft. Want dan kan het zich spelenderwijs ontwikkelen. Inschrijven kan vanaf 2 jaar. Vindt u het gezellig een keer te komen kijken, loop gerust even binnen. Voor meer info zie: www.stichtingpeuterwerk.nl, locatie cbDe Bron, Ganzenroer 2 Nieuw Amsterdam. T| 06 36550811

 

Dreumesuurtje
Het dreumesuurtje is een gezellig uurtje waar dreumesen en hun ouder/oppas elkaar ontmoeten. Tijdens het dreumesuurtje wordt er een verhaaltje voorgelezen, worden er liedjes gezongen en samen spelletjes gespeeld. Er zijn 2 groepen
- Kinderen van 1-2 jaar en hun ouder/oppas: 09.00 – 10.00 uur.
- Kinderen vanaf 2 jaar en hun ouder/oppas: 10.15 – 11.15 uur.
De bijeenkomsten vinden 1x in de maand op maandagochtend plaats in de Bibliotheek.

Deelname aan deze uurtjes is gratis. 

Sport

ATB club De Mudbikers
I| www.mudbikers.nl.

 

Gymvereniging DOL/Olympia Combinatie Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Secretariaat: Beate Klingenberg, Nieuw Amsterdam.

E| secretariaat@dololympia.nl  I| www.dololympia.com

 

Judovereniging UKI-WAZA

Secretariaat: A Jagt, Leemweg 22, 7833 BS Nieuw Amsterdam
E| uki-waza@scarlet.nl

 

Judovereniging HARAI GOSHI
E| info@haraigoshi.nl

I| www.haraigishi.nl

 

Loopgroep Nieuw-Amsterdam

Elke dinsdagavond en donderdagavond om 19.00 uur op de sintelbaan in Veenoord op verschillende niveaus.

Meer informatie is te vinden op: I| www.dololympia.nl/loopgroep

Of bij Amanda Nijmeijer T 0591- 555435

 

Paardenportvereniging de Bumaruiters
Bezoekers, vrijwilligers en nieuwe leden zijn van harte welkom! 
Schoonebekerstraat 21, 7833 KH Nieuw Amsterdam
T| 06-46394425 I| www.bumaruiters.nl

 

Tafeltennisvereniging NATCC

H. Schenk T| 06-29290300

E| fam.schenk@kpnmail.nl  Iwww.nattc.nl

 

Tennisvereniging LTV Vesna

Secretaris: Saskia Berendsen, T| 06-40723960

E| secretaris@ltvvesna.nl  I| www.ltvvesna.nl

 

IJsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Informatie: J.W. Baarslag, Van Ekelenburgstraat 25,
7833 HZ Nieuw-Amsterdam. T| 0591-554366
IJsbaan: T| 0591-552585
I| www.ijsverenigingnieuwamsterdamveenoord.nl

 

Voetbalvereniging SV Twedo
Ledenadministratie: Yvonne Scholten  T| 0591-555022

 

Volleybalvereniging En-Bloc

Contactpersoon: Sieger Wemnmenhove Wijkstraat 18 7833 EE Nieuw Amsterdam

T| 0591-554466   I| www.en-bloc.nl

 

Zwem- en poloclub Moby Dick

Heb je zwemdiploma B en/of C (of hoger) en wil je blijven zwemmen of kijken of waterpolo iets voor je is?

Neem contact op: Ienke Heidemans: T| 0591-575044  I| www.zpcmobydick.nl

 

Vogelvereniging Ons Genoegen
Hebt u als hobby vogels? Voor jong en oud!  Neem voor meer informatie contact op of kijk op de site.
Voorzitter: J. Horstman T| 0591-551332 Penningmeester: T. Luth T| 0591-551662

Secretariaat: M. Doldersum T| 0591-553155
I| www.vogelverenigingnwamsterdam.nl

 

Duitse Herdervereniging De Hondsrug
Bent u in het bezit van een Duitse Herders hond met stamboom en wilt u graag trainen met de hond?
Kom eens langs. Trainingsterrein: Nieuweweg in Veenoord, tegenover sporthal.
Informatie: J. Oosterwijk, Schooldijk 59, Nieuw-Amsterdam.
T| 0591-553398

                                                                                                                                                                                                                                          Judovereniging HARAI GOSHI
Secretariaat: Gert Hofman, Vaartweg 32, 7833 BM Nieuw-Amsterdam T| 0591-551081
E| ghofman@haraigoshi.nl  I| www.haraigoshi.nl

 

Motorclub MTC Toer Moar An

Hebt u belangstelling om met de motorclub mee te rijden met de toertochten en lid te worden van de club,

neem dan contact op. Secretaris: E. Westerhof  E| erik1734@live.nl

 

Darts Organisatie Threant

 www.threant.nl 

 

Vliegvisvereniging Nieuw-Amsterdam

 www.vvna.nl.nu

 

Bridgeclub Klein Slem

 sietske.landman@tele2.nl

 

Bridgevereniging The two Bridges

 tomvansloten@xs4all.nl